HDSD eNetViet dành cho Cán bộ quản lý
Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin điều hành tích hợp CSDL nhằm phát huy ưu điểm của các thiết bị di động như: thông tin mới được thông báo liên tục, trực tiếp, hỗ trợ tạo các kết nối cho nhóm cán bộ, tra cứu số liệu thống kê của ngành, đơn vị một cách dễ dàng, chính xác.
Cập nhật : 19/02/2020 10:07
Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin điều hành tích hợp CSDL nhằm phát huy ưu điểm của các thiết bị di động như: thông tin mới được thông báo liên tục, trực tiếp, hỗ trợ tạo các kết nối cho nhóm cán bộ, tra cứu số liệu thống kê của ngành, đơn vị một cách dễ dàng, chính xác.

Cập nhật : 19/02/2020 10:09
Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin điều hành tích hợp CSDL nhằm phát huy ưu điểm của các thiết bị di động như: thông tin mới được thông báo liên tục, trực tiếp, hỗ trợ tạo các kết nối cho nhóm cán bộ, tra cứu số liệu thống kê của ngành, đơn vị một cách dễ dàng, chính xác.