eNetViet là ứng dụng kết nối thông tin trực tuyến giữa Gia đình và Nhà trường cho phép tích hợp với Hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo. Nhà quản lý giáo dục, Giáo viên và Phụ huynh học sinh ở tất cả các cấp học đều có thể sử dụng và trải nghiệm những lợi ích tuyệt vời mà eNetViet mang lại:

Làm thế nào để cài đặt và sử dụng eNetViet?