THÔNG BÁO:

Tên miền qlgd.edu.vn đã chuyển sang qlth.moet.gov.vn.

Quý khách vui lòng truy cập lại với tên miền mới! Ví dụ: ninhbinh.qlgd.edu.vn sẽ đổi thành ninhbinh.qlth.gov.moet.vn.